اخبار آردین صنعت پایدار

آوریل 17, 2017

کشف ماده جدیدی که بازده سلول های خورشیدی را دو برابر می کند

باتری ها جهت ذخیره برق استفاده میشوند و مدل های مختلف جهت استفاده در دستگاهها و سیستم های مختلف استفاده میشوند

باتری های مخابراتی و سیستم های خورشیدی به چهار دسته کلی تقسیم بندی می شوند
+ عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه