شارژ کنترلر Western

  معرفی شارژ کنترلرهای PWM تولید شرکت وسترن ایتالیا
 • دارای قابلیت جلوگیری از شارژ بیش از حد باتری ها و محافظت در برابر دشارژ زیاد
 • مقاومت بالا درمقابل دمای بسیار زیاد ،ولتاژ پایین تر از استاندارد و استفاده بیش از حد از جریان دستگاه می باشند.
 • قابلیت شناسایی خودکار ولتاژ دستگاه متصل شده
 • قابلیت کار با انواع باتری های AGM، Gel و لید اسید
 • مناسب جهت سیستم های خورشیدی off grid یا منفصل از شبکه
 • شارژ کنترلرهای با تکنولوژی MPPT تولید وسترن دارای رنج جریان 10، 15 و 20 آمپر می باشند.
 • دارای قابلیت تشخیص شب و روز با توجه به میزان توان تولیدی از پنل خورشیدی
 • شارژ کنترلرهایPWM تولید وسترن به صورت زیر می باشد:
 • WR10
 • WR20
 • WR30
 • WR60
 • SPC 07B-12
 • SPC 07D-12
 • SPC 01
 • SPC07IP
 • از مشخصات این سری می توان موارد زیر را نام برد :
 • دارای قابلیت جلوگیری از شارژ بیش از حد باتری ها و محافظت در برابر دشارژ زیاد
 • مقاومت بالا درمقابل دمای بسیار زیاد ،ولتاژ پایین تر از استاندارد و استفاده بیش از حد از جریان دستگاه می باشند.
 • دارای 18 برنامه جهت کنترل و مدیریت جریان
 • قابلیت کار با انواع باتری های AGM، Gel و لید اسید
 • دارای قابلیت تشخیص شب و روز با توجه به میزان توان تولیدی از پنل خورشیدی
 • شارژ کنترلرهایPWM تولید وسترن به صورت زیر می باشد:
 • WMARINE 10
 • WRM15
 • WRM30
 • SPB-LS
+ عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه