سیستم تغذیه هایبریداستودر

  تولید انرژی با استفاده از منابع تجدیدپذیر (پنل های خورشیدی، توربین های بادی و....) به علت وابستگی تولید به شرایط آب و هوایی، همواره با نوسان زیاد همراه است. لذا با توجه به شرایط موجود در محل تولید انرژی می توان از منابع تغذیه هایبرید استفاده نمود.

  در این راستا شرکت استودر برای ارائه یک مجموعه مستقلِ منبع تغذیه، محصولات متنوعی از مبدل‌های ولتاژ و جریان از جمله اینورتر، شارژر، رکتیفایر و .... را با کاربرد در حورزه مخابراتی و ارتباطی تولید می نماید.
  منابع تغذیه هایبرید استودر بصورت های مختلفی پیکربندی می شوند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می گردد.
  متناسب با موقعیت، شرایط موجود می توان یکی از ترکیبات منبع تغذیه را برای یک مجموعه انتخاب نمود . در این صورت با ایجاد هم پوشانی در تولید انرژی علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان منبع تغذیه، می توان حداکثر استفاده از منابع بالقوه انرژی را داشت.

 • سیستم هایبرید برق شهر و خورشید
 • سیستم هایبرید ژنراتور و خورشید
 • سیستم هایبرید ژنراتور و خورشید
 • سیستم هایبرید برق شهر و خورشید
 • سیستم هایبرید برق شهر و خورشید
 • + عضویت در خبرنامه

  عضویت در خبرنامه