سمینارها

شرکت آردین صنعت پایدار از سال 1386 کار خود را آغاز کرده است. این شرکت با هدف گسترش علم و آموزش مهارت های مهندسی، در کنار سایر فعالیت های طراحی و اجرایی در زمینه برگزاری سمینارهای آموزشی در سازمان های دولتی، خصوصی و آموزشی فعالیت داشته است.

نمونه هایی از سمینارهای اجرا شده:

- سمینار آموزشی « انرژی های تجدیدپذیر و کاربری آن در سطوح مختلف دفاعی » - پاییز 1392

- سمینار یک روزه « استفاده ار انرژی های تجدید پذیر و کاربرد آن در صنعت» - پاییز 1394-با حمایت مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت استان کردستان

- دوره آموزشی 46 ساعته « آشنایی با انرژی های نوین و کاربرد آن در صنایع مخابراتی دفاعی » - پاییز 1395

- سمینار یک روزه « راهکارهای نوین در منابع تغذیه مخابراتی » - زمستان 1395

- سمینار یک روزه « ارائه راهکارهای نوین تامین انرژی از منابع تجدید پذیر و نو » - بهار 1396 - در معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش های فنی/ تخصصی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ملی نفت ایران

- سمینار یک روزه « بهره‌وری انرژی و راه کارهای نوین در منابع تغذیه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر »- پاییز 1396- در معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش های فنی/ تخصصی منطقه 3 عملیات انتقال گاز شرکت ملی گاز ایران

جهت دریافت اطلاعات بیشتر جهت برگزاری سمینار، به بخش ارتباط با ما مراجعه نمایید.

+ عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه